Privacy

Wil je weten hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Of hoe het zit met de foto’s die wij maken? Daarover kan je alles vinden op deze pagina

Privacybeleid

Jong Nederland HDL heeft een privacybeleid opgesteld, waarin staat beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens en wie er toegang toe heeft. Ook kun je daarin vinden hoe we omgaan met foto’s die we maken en wat er gebeurt in geval van een datalek. Je kan het volledige privacybeleid downloaden onderaan deze pagina. De belangrijkste punten lichten we hieronder nog even toe.

Persoonsgegevens

Jong Nederland HDL bewaart algemene persoonsgegevens, zoals ‘Naam’, ‘Adres’ en ‘E-mailadres (ouders/verzorgers)’. De leiding heeft toegang tot de huidige persoonsgegevens, maar niet tot banknummers en ook niet tot historische gegevens. Het bestuur van Jong Nederland HDL heeft wel toegang tot deze gegevens.

Gegevens verstrekt voor evenementen zoals het zomerkamp en het Ardennenweekend worden na afloop van deze evenementen vernietigd. Bij inschrijving voor de Jeugdzeskamp worden gegevens na twee jaar vernietigd. Indien een team nogmaals inschrijft, kan dit hierdoor nagetrokken worden.

Portretrecht

Foto’s die wij maken tijdens groepsbijeenkomsten of evenementen kunnen worden gebruikt voor weergave in ons online foto-archief of op onze social media en posters. Hiervoor wordt toestemming gegeven bij ondertekenen van de ledenkaart.

 

Bij bezwaren tegen het bewaren van persoonsgegevens na uitschrijving of voor het niet instemmen met het portretrecht, kan contact worden opgenomen met info@jongnederlandhdl.nl

Zie onderstaande bijlage voor ons privacybeleid: