(Sociale) veiligheid

Veiligheid, in de breedste zin van het woord, is erg belangrijk binnen Jong Nederland HDL. Op deze pagina lees je er meer over.

Vrijwilligers

Om zeker te weten dat de vrijwilligers van Jong Nederland met de juiste intentie betrokken zijn bij de vereniging, vragen we hen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te dienen en een gedragscode te ondertekenen. Deze gedragscode is na te lezen in de bijlagen op deze pagina. Daarnaast is elke vrijwilliger verplicht om de introductiecursus van het Landelijk Bureau Jong Nederland te volgen, waarin iedereen wordt getraind in de omgang met kinderen en het maken van programma dat aansluit bij de verschillende leeftijdsgroepen.

Gedragscode voor vrijwilligers Jong Nederland

Verzekering

Jong Nederland HDL is WA verzekerd. In geval van schade geldt een eigen risico. Verder is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ook tijdens kampen is deze verzekering van kracht.

Vertrouwenscontactpersonen

Daarnaast zijn er binnen Jong Nederland HDL twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s); Teun en Amy (onder aan de pagina kan je ze iets beter leren kennen). Bij hen kunnen leden, ouders en betrokkenen terecht met vragen, verhalen, opmerkingen en klachten. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij alle vragen rondom sociale veiligheid en welzijn. Denk hierbij aan situaties rondom (online) pesten, omgang van je kind met leiding of andere kinderen, (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag, etc.

Ook als je niet zeker weet met wie je contact moet opnemen, staan zij voor jullie klaar. Een gesprek met een VCP is altijd vertrouwelijk en wat je vertelt zal dus niet met andere leiding of het bestuur besproken worden zonder jouw toestemming. Meer hierover lees je in het Protocol Vertrouwenscontactpersoon op deze pagina.

Protocol Vertrouwenscontactpersoon Jong Nederland HDL

Teun; teunpepers@gmail.com

Teun Pepers

Al jarenlang leiding van de vereniging. Teun heeft een schat aan ervaring en is bekend met vele situaties die kunnen spelen binnen onze club. Je kunt hem altijd benaderen en er zeker van zijn dat je verhaal niet direct met andere leiding of bestuursleden besproken wordt.

Telefoon: 06-22738020
Mailadres: teunpepers@gmail.com

Amy

Amy van den Bosch

Met een achtergrond in sociaal pedagogische hulpverlening en haar ervaring als leiding en kampleider, is ook Amy goed bekend met onze leden en wat er eventueel kan spelen. Ze zit niet in het bestuur en is op dit moment als leiding vaste invaller, dus veel leden zullen haar wel eens op een groep of op kamp hebben gezien. Zit je ergens mee en weet je niet zo goed bij wie je moet zijn, neem dan dus vooral even contact op met Amy.

Telefoon: 06-11935150
Mailadres: acjvandenbosch@gmail.com